Hypnotherapie, EMDR & Coaching ✆ 06 533 96 189
Hypnotherapie, EMDR & Coaching ✆ 06 533 96 189

Disclaimer

De genoemde hypnotische diensten of producten zijn niet bedoeld als vervanging voor welke noodzakelijke psychotherapeutische of medische behandeling dan ook. Deelnemers moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welzijn. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor enige persoonlijke, lichamelijke, psychische of materiële schade van de deelnemers tijdens de deelname. De zwijg­plicht is van kracht, dus alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

We willen en kunnen je helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën. Onze coaching-, hypnosesessies en training programma’s zijn bedoeld om je te helpen jouw volledige potentieel te bereiken en een positief verschil te maken in de wereld. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden adviezen, inzichten en kennis is geheel aan jou.

Alle diensten en producten die wij bieden zijn door ons ontwikkeld voor advies, educatie en informatie doeleinden. Niets in onze individuele sessies, workshops, trainingen, of andere informatie / documenten, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden je geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde diensten, producten, workshops , trainingen en de informatie op onze website, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Ons advies neem contact op met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben voor je in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kunnen wij van Hypnopalet aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Kortom: je bent verantwoordelijk voor je eigen leven.

Website disclaimer

Door bezoek aan en gebruik van deze website www.hypnopalet.nl ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen

Informatie en verwijzingen

Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Hypnopalet uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Hypnopalet onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Hypnopalet niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Hypnopalet wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die Hypnopalet op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Hypnopalet.

Wijzigingen

Alle informatie die Hypnopalet op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Hypnopalet