Hypnotherapie, EMDR & Coaching ✆ 06 533 96 189
Hypnotherapie, EMDR & Coaching ✆ 06 533 96 189

Burn-Out

Burn-out oplossen met Hypnotherapie

Burn-out is zo ingrijpend dat het je leven letterlijk verandert. Waarbij je het ook als een kans kunt zien om, misschien weliswaar gedwongen, in je leven opnieuw je prioriteiten te stellen en je houding tegenover jezelf en je lichaam te veranderen. Één ding is zeker: Wanneer je Burn-out bent dan kan het gewoon niet meer zoals je altijd hebt gedaan!

Hypnose is een diepe aangename ontspanning, waarbij je zeer sterk op jezelf geconcentreerd bent en alle aandacht op jezelf is gericht. Hypnotherapie is volgens ons het toepassen van directe hypnose waarbij de diepte van de hypnose van wezenlijk belang is. Alleen bij diepe hypnose (in technische termen somnambulisme genoemd) is directe communicatie met het onderbewustzijn mogelijk. Je blijft echter ten alle tijden controle over jezelf houden en je kunt ook elk moment zelf uit de hypnose komen.

Hypnotherapie een zeer prettige en veilige behandelingsvorm. Met hypnotherapie leren wij je bewust in hypnose te gaan, waardoor een diep contact ontstaat met je onderbewuste. Ons onderbewuste is de verzameling van gevoelens, gedachten en herinneringen van alles wat we ooit hebben meegemaakt. Zonder dat we het bewust weten, hebben deze gedachten, herinneringen en gevoelens invloed op ons doen en laten in het heden. Soms weet je zelf heel goed, dat je bepaalde dingen niet of juist anders zou moeten of willen doen. Verstandelijk begrijp je de klachten en het gedrag wel, maar op gevoelsniveau blijf je hetzelfde reageren en lukt het je maar niet om dit te veranderen.

Met de hypnotherapie bij Burn-out helpen wij je om:

 • Beperkende gedachten, overtuigingen, patronen, gevoelens, angsten… te veranderen, op te lossen of weg te halen, waardoor je de wereld ineens anders gaat zien.
 • Belemmeringen verdwijnen en angsten kunnen losgelaten worden. Hierdoor zal er echt iets in je beleving veranderen en kun je de klacht of het probleem ineens wel aanpakken.
 • Klachten of problemen beter te begrijpen, verbanden te zien, inzicht te krijgen, te ontdekken wat je beperkende gedachten zijn.

Burn-out is een reactie van lichaam en geest op een (jaren)lange periode van stress. Uit zich vaak als uitputting. Je ervaart een overheersend gevoel van “Stop, ik kan niet meer.”

Mensen met een burn-out gebruiken vaak uitdrukkingen als;

 • “Mijn accu is echt helemaal leeg”
 • “Het is op!”
 • “De rek is uit het elastiek. Het is de afgelopen tijd steeds verder uitgerekt… mijn veerkracht is totaal verdwenen”
 • “Ik heb NU het gevoel dat ik jarenlang in een te hoge versnelling heb gewerkt”.

Kenmerken van burn-out kun je uitrafelen in een aantal facetten.

 • Lichamelijk
  • Niet meer herstellen van moeheid, verergerde psychosomatische klachten, slaapstoornissen, verhoogd nicotine, cafeïne en alcohol gebruik.
 • Gevoelens
  • Zich “leeg” voelen, als verdoofd leven, depressiviteit, angst en paniekaanvallen, vlug van streek, plotselinge, hevige geëmotioneerd zijn, verlies van zelfvertrouwen, gevoel alles niet meer aan te kunnen.
 • Gedachten
  • Concentratiemoeilijkheden, chaotische, malende gedachten, fixatie op bepaalde gedachten, besluiteloosheid, met de gedachten elders zijn, vergeetachtigheid.
 • Gedrag
  • Functioneren op de automatische piloot, veel klagen, apathie, zich isoleren, meer fouten en ongelukken maken, ongeduldig, vlug geïrriteerd, niet kunnen ontspannen.
 • Interpersoonlijk gedrag
  • Niet meer “aanwezig zijn” in relaties, verminderde behoefte aan intimiteit en seks, onredelijk, conflictueus gedrag, verlies aan interesse in omgang met vrienden.
 • Werkprestaties
  • Afname professionaliteit, verminderde kwantiteit, vermijden van taken, meer fouten maken, perfectionisme, geobsedeerd door details, vermijden van verantwoordelijkheden.
 • Werkhouding
  • Verlies van motivatie, klagen, gedemoraliseerd, negatieve, kritische houding, onmacht, gevoel te falen, apathie, gebrek aan zelfvertrouwen, vaker verzuimen.

Welke herken jij? 

En waarschijnlijk heb jij ook gedacht, dat burn-out iets is dat anderen overkomt niet jou. Toch?

Bewustwording lichamelijk en psychisch niveau is zeer belangrijk in het herstelproces bij burn-out. Bijna alle mensen die burn-out raken zijn het contact met hun lichaam kwijt. Dat wil zeggen dat het denken het gevoel overheerst waardoor je jouw fysieke en emotionele grenzen makkelijk overschrijdt.

Het fundament voor het kwijtraken van het contact met je lichaam en het denken gaat overheersen, wordt meestal gelegd in de kinderjaren. Als kind maken wij traumatische en pijnlijke dingen mee die worden weggestopt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gevoelens als, in de steek gelaten voelen of tekort geschoten, niet goed genoeg zijn. Dit zorgt ervoor dat de pijn letterlijk niet gevoeld wordt. Dit patroon wordt dan voortgezet in het latere leven. Maar het is niet alleen het gedragspatroon dat wordt voortgezet, je neemt ook alle weggestopte gevoelens mee.

Deze gevoelens kan je beschouwen als een gekwetst kind in jezelf, een kind dat eigenlijk nog steeds op zoek is naar troost, acceptatie, waardering, goedkeuring en vooral liefde. Maar omdat je als volwassene gebrekkig contact met je gevoel hebt, probeer je deze onzichtbare leegte te vullen door steeds meer en beter je best te doen op je werk of alles te geven, vaak ten koste van jezelf, in je relatie. Op deze manier hoop je (onbewust) acceptatie, waardering en goedkeuring te krijgen. Je bent bereid om echt alles te geven. Je vergeet daarbij vaak jezelf… ondanks alle (gemiste) signalen die je ongetwijfeld van je lichaam hebt gehad. Onze prestatiegerichte maatschappij is gefocust op mensen die zich met hart en ziel voor het werk willen zetten. En terwijl je steeds harder werkt blijft je onderbewuste steeds op zoek naar de waardering en goedkeuring om de behoeften van het kleine (innerlijke) kind, te bevredigen.

Burned-out! Je staat in deze situatie eigenlijk op een punt in je leven waarbij je de kans krijgt om de dingen voor de toekomst anders te doen. De Burn-out daagt je uit om je hele leven letterlijk onder de loep te nemen. Je kunt NU de beslissing nemen om:

 • NU ECHT voor jezelf te kiezen
 • Liefdevoller en zachter voor jezelf te zijn
 • Naar je gevoel te luisteren zodat je weet waar je behoefte aan hebt
 • Door te leren hoe je het beste voor jezelf kunt zorgen, keuzes te maken wat het beste bij je past
 • Je grenzen goed te kunnen stellen
 • ‘NEE’ te (kunnen) zeggen
 • Echte waardering in je werk te ervaren

Als je “burned-out” aan het raken bent, heb je ongetwijfeld hard gewerkt en gezorgd dat je werk op tijd klaar en goed verzorgd is. Je voelt je verantwoordelijk voor wat je doet en wat anderen doen, je werkt over zonder dat erom gevraagd wordt… Een nieuw project? Jij trekt de kar wel.

Er wordt vaak gedacht dat mensen met een (dreigende) burn-out kwetsbare types zijn die snel opgeven. Niets is echter minder waar. Het zijn juist perfectionistisch ingestelde mensen die hoge eisen aan zichzelf stellen en die niet van ophouden weten. In de ogen van je werkgever ben je eigenlijk een ideale werknemer totdat je het niet meer trekt.

Mensen met de volgende karaktereigenschappen hebben een grotere kans op burn-out als

 • Hoog verantwoordelijkheidsgevoel
 • Ambitieus
 • Perfectionisme
 • Moeilijk grenzen stellen
 • Geen nee kunnen zeggen
 • Willen (ver)zorgen
 • Hoge verwachtingen hebben
 • Idealisme
 • Bereidheid om te geven
 • Loyaliteit
 • “Please gedrag”. De ander is belangrijk(er)

Hulp of advies bij herstel van Burn-Out? 

Wil je meer informatie over de toepassing en werking van hypnotherapie bij Burn-Out?

Neem dan contact met ons op!

Bel direct ✆ 088 555 01 55

Vrijblijvend en 100% vertrouwelijk